Εταιρία 2018-07-17T07:30:55+00:00

Εταιρία

Η φαρμακαποθήκη Κ.Ξυδιάς Α.Ε. είναι μία επιχείρηση με οικογενειακό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της χονδρικής πώλησης φαρμάκων και παραφαρμάκων, από το 1983.

Ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Ξυδιά στην Αθήνα, με έδρα το κέντρο της Αθήνας, το οποίο της εξασφαλίζει το συγκριτικό πλεονέκτημα της γρήγορης, άμεσης και ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών της.

Κύριος κορμός των δραστηριοτήτων της Κ.Ξυδιάς Α.Ε. όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο άμεσος και ποιοτικός εφοδιασμός φαρμάκων, παραφαρμάκων και καλλυντικών σε φαρμακεία και φαρμακαποθήκες σε όλη την Ελλάδα. Η διακίνηση των προϊόντων πραγματοποιείται μέσα από ένα άρτια καταρτισμένο δίκτυο οργάνωσης και επικοινωνίας με απώτερο στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η φαρμακαποθήκη Κ.Ξυδιάς Α.Ε. είναι από τις πρώτες ελληνικές φαρμακαποθήκες που ήδη από το 1984 άρχισε να χτίζει την παρουσία της και εκτός Ελλάδας, δημιουργώντας και εξελίσσοντας σχέσεις με τους μεγαλύτερους οίκους πανευρωπαϊκά. Σήμερα, έχει δημιουργήσει σταθερές και πιστές σχέσεις με τους συνεργάτες της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σχέσεις οι οποίες διέπονται από εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σεβασμό και αξιοπιστία.

Η εταιρεία Κ.ΞΥΔΙΑΣ  Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία και διακίνηση των ακολούθων προϊόντων:

 • Φάρμακα

 • Παραφαρμακευτικά Προϊόντα (διαγνωστικά και παιδικά καλλυντικά)

 • Φαρμακευτικά Καλλυντικά

 • Κτηνιατρικά Φάρμακα

 • Συμπληρώματα Διατροφής

 • Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

έχει σαν στόχο τη θέσπιση και διατήρηση υψηλών πρότυπων ποιότητας τόσο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει όσο και για τον τρόπο πού η ίδια λειτουργεί ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της να ικανοποιούν σχετικές προκαθορισμένες προδιαγραφές και να τηρείται η Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και όλες οι αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις.

Με την παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία δεσμεύεται για τους κάτωθι αντικειμενικούς σκοπούς:

 • Να παρέχει έγκαιρα στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες, που ικανοποιούν  τις δηλωμένες ανάγκες και απαιτήσεις τους.

 • Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς και πρότυπα, που διέπουν την δραστηριότητα της.

 • Να διασφαλίζει και να διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους και μέσα για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.

 • Να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι κατανοητό και αποδεκτό από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

 • Να σέβεται το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

 • Να βελτιώνει συνεχώς την  Ποιότητα  σε όλα τα επίπεδα.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας  λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, με την πιστή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την ανασκόπησή του, την διόρθωση και συνεχή βελτίωσή του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.και τις Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004), για την ορθή πρακτική στην εμπορία και διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Η πολιτική ποιότητας εξετάζεται και ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη για κοινοποίηση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Η Κ.Ξυδιάς Α.Ε. ένα από τα διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας.

Μετά από 30 χρόνια σκληρής δουλείας και αφοσίωσης, η Κ.Ξυδιάς Α.Ε. είναι πλέον ένα από τα διαμάντια του Ελληνικού επιχειρείν. Βραβεύτηκε από τον κορυφαίο θεσμό της STAT BANK, Diamonds of the Greek economy 2013, ως μια από τις πιο υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Της απονεμήθηκε ο τίτλος : “Most Admired Company 2013” σε μια πολυτελή εκδήλωση στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel. Τα χαρακτηριστικά που την έκαναν να ξεχωρίσει ανάμεσα σε τόσες άλλες επιχειρήσεις είναι τα εξαιρετικά οικονομικά της στοιχεία, η εξωστρέφεια της, η αφοσίωσή της στην ποιότητα και η αδιάκοπη προσπάθειά της για εξέλιξη.